Home

Tolfte ekonomisk-historiska mötet

Stockholm 12-14 oktober 2017

CALL FOR PAPERS

Stockholm bjuder härmed in till det tolfte ekonomisk-historiska mötet 2017, anordnad av Svenska Ekonomisk-historiska Föreningen. Mötet hålls i Frescati mellan torsdagen den 12/10 och lördagen den 14/10. Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet är huvudarrangör. Institutet för ekonomisk och företagshistorisk forskning vid Handelshögskolan är medarrangör och ingår också i arbetsgruppen.

 

Mötet har en viktig roll som samlingspunkt för alla i landet verksamma ekonom-historiker. Uppslutningen är bred från såväl doktorander som från etablerade forskare. I plenarsessioner och debatter ventileras teman av allmänt intresse för ämnet, och i mindre parallella sessioner läggs en lång rad papers fram för diskussion. Mötet bidrar till att stimulera idéutbyte och samverkan mellan de ekonomisk-historiska institutionerna på olika håll i landet. Konferensen ger en god bild av pågående forskning och av utvecklingen av olika vetenskapliga profiler inom ämnet. Vi välkomnar bidrag inom alla fält som ryms inom ämnet, från både ekonomhistoriker och andra forskare, samt både på svenska och engelska. Om inte annat anges kommer sessionernas diskussioner att hållas på svenska. Mer information om registrering och konferensavgift kommer senare. Preliminärt kommer avgiften att vara på 1000 kronor, och rabatterad till 500 kronor för doktorander.

 

Varmt välkomna till Stockholm!

 

Arbetsgruppen för tolfte ekonomisk-historiska mötet

 

 

Registreringen öppen

Registreringen till mötet är nu öppen, och görs via följande länk: https://goo.gl/forms/j1ZSuzxztv028eOg1

 

Sista datum för anmälan är 15/9 2017

 

 

Har du ett paper du vill ha med på Mötet? Kontakta i första hand lämplig sessionsansvarig kring möjligt deltagande på lagd session. Föreningen ska försöka ordna med en uppsamlingssession för senkomna papers som inte har fått plats på en session. Maila in ditt paper senast 25/9 (se nedan).

Viktiga datum

Måndag 25 september

(26 september för sessionsansvariga)

 

Sista datum för att skicka in paper.

 

Vi föredrar att sessionsansvariga om möjligt mailar in alla papers i en pdf-fil till: paper[snabel-a]ekonomiskhistoria.org. Kontakta sessionsansvarig i god tid.

Fredag 15 september

 

Sista dag för anmälan och registreringsavgift.

12 - 14 oktober

 

Det tolfte ekonomisk-historiska mötet äger rum i Stockholm.

Kontakt

Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet:

 

Hemsida: www.ekohist.su.se

EHFF, Handelshögskolan:

 

Hemsida: https://www.hhs.se/sv/forskning/Institutes/EHFF/

Arbetsgruppen

 

Rodney Edvinsson (ordförande för Svenska ekonomisk-historiska föreningen).

Kontaktperson/administratör, Klara Andrée, email: klara.andree[snabel-a]ekohist.su.se.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Inför det tolfte ekonomisk-historiska mötet i Stockholm 12-14 oktober har vi startat en nyhetsbrev för att informera om konferensen samt för ämnet ekonomisk historia nationella angelägenheter. Förhoppningsvis kommer detta nyhetsbrev även att fortsätta efter konferensen. För att registrera ny mottagare, gå in på http://eepurl.com/cUKOKn.